•  ● Anatolia
  •  ● Anatolian rug


   
  Name: Ottoman Hereke  
  Size: 1,83 X 1,30 cm  
  Price: SOLD  
   
   
  Name: Ottoman Gordes Prayer  
  Size: 2,05 X 1,38 cm  
  Price: SOLD  
   
   
  Name: Anadol Burdur Mevlana  
  Size:  
  Price: On Request  
   
   
  Name: Milas Rug  
  Size: 2,63x2,10 cm  
  Price: On Request  
   
   
  Name: Oushaq Saff Carpet  
  Size:  
  Price: On Request